─ Skipsopphugging

Fosen Gjenvinning

Vi driver på med skipsopphugging, samt kjøp og salg av brukt båtutstyr og motorer.

En av få godkjente

skipsopphugging i Europa

Høy miljøprofil

All hugging skjer på beton med utskillere

Over 100 års erfaring

Heleid datter-selskap av Hermod Teigen

Kjøp og salg

Vi kjøper fartøy og selger utstyr

En del av våre
tilgjengelige deler

Vi får stadig inn helt nye deler, tilbehør og nyttige ting som du kan hente hos oss. Alt hugges direkte fra båter og andre fartøy slik at du får original kvalitet.