GODKJENT MOTTAK FRITIDSBÅTER

GODKJENT MOTTAK FRITIDSBÅTER


1000 kroner for KASSERT FRITIDSBÅT

Hos Fosen Gjenvinning as kan du levere alle fritidsbåter opp til 49,21 fot (15 meter).

Små fritidsbåter
Med små båter menes båter med skroglengde under 15 fot (4,57 meter) og uten innenbords motor. Kajakker, kanoer og lignende farkoster kan også leveres.

Når båten leveres må et eget skjema fylles ut. Båten veies inn og skjema skal signeres av oss som bekrefter at båten er levert til godkjent mottak.

Eier, eller den som har levert båten, må sende inn søknad om refusjon via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Skjemaet med bekreftelse på at båten er levert til et godkjent avfallsmottak, må legges ved refusjonssøknaden.

Søknader uten skjema med bekreftelse på at fritidsbåt er levert, vil ikke bli behandlet.

Tilskuddsordningen gjelder både for fritidsbåter som skal kasseres og allerede etterlatte/hensatte båter. Fritidsbåtene må ha vært benyttet i Norge.

Fritidsbåter med aluminiumsskrog, samt kjøl og ballast i metall, omfattes ikke av denne tilskuddsordningen, men om du ønsker å levere en slik båt for sanering, vil Vartdal Gjenvinning betale gjeldende markedspris for aluminiumen.

Skjema
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/tema/avfall/vrakpant/batvrak/batvrak-soknad-vrakpant.pdf