15. – Deutz v-8 BF 8M

Deutz v-8 BF 8M 1045

260kw

353 hk

1900 o/m