2023 Oktober Kraft Johansen kommet til gjenvinning