2023 August Havgull ankommet til gjenvinning ,4stk Cummins kran etc